Okresná organizácia Slovenského Poľovníckeho Zväzu